Dotazník

Pro jakého zvířecího miláčka u nás nakupujete?
Počet hlasů: 874

Informace pro Vás


PATENRAT G

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 2 hodnocení
 

PATENRAT G

 

Deratizační přípravek k přímému použití ve formě pelet.

Přípravek pro profesionální i neprofesionální použití.

Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití.

Cena 80,99 Kč / ks bez DPH
Cena vč. DPH 98 Kč / ks
Kategorie DERATIZAČNÍ NÁSTRAHY NA HLODAVCE
Zvolte variantu
PATENRAT G Kilogramy: 1 Vyprodáno 98 Kč / ks
80,99 Kč bez DPH
 

Charakteristika přípravku: Patenrat Pellet je deratizační nástraha k přímému použití, obsahující antikoagulant známý pod označením bromadiolon, který je účinný na myši a potkany po jednorázovém pozření. Přípravek je formulován do nástrahových pelet, které jsou atraktivní a jsou ochotně přijímány všemi druhy hlodavců, uvedenými v této etiketě. Přípravek nevyvolává znepokojení a podezíravost u ostatních členů kolonie hlodavců. Patenrat Pellet obsahuje hořkou látku, která brání jeho požití dětmi.

Patenrat Pellet může být používán uvnitř i vně budov, ve sklepích, garážích, komorách a na soukromých zahradách.

Návod k použití: Přípravek je určen k přímému použití a měl by být dávkován dle doporučení uvedených níže. Deratizační nástraha je dodávána v dobře uzavřených deratizačních staničkách, které jí chrání před vlivem prostředí, proti požití necílovými organismy a brání jejímu uvolnění do životního prostředí. Prozkoumejte celý prostor zamořený hlodavci a deratizační staničky s nástrahou umístěte poblíž nor, cestiček hlodavců a na místa hlodavci často navštěvovaná.

Přípravek je účinný proti těmto druhům: Myš domácí (Mus musculus), Potkan (Rattus norvegicus), Krysa (Rattus rattus), 

Dávkování:

Myš domácí: 2 deratizační staničky (40g) na 100m²

Potkan: 3 – 5 deratizačních staniček (60 – 100g) na 100m²

Krysa: 3 – 5 deratizačních staniček (60 – 100g) na 100m²

Složení: 100g přípravku obsahuje:

Bromadiolon 0,005g

Denatonium Benzoate 0,001g

Potravinové atraktanty a koformulanty do 100g

UPOZORNĚNÍ: Toxický, nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, styku s kůží a požíváním. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu a těsně uzavřený, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Deratizační staničky je NUTNÉ pokládat bezpečným způsobem, aby bylo minimalizováno riziko neoprávněných manipulací a riziko požití přípravku dětmi nebo necílovými organismy. VŽDY se přesvědčte, že deratizační staničky jsou správně zabezpečeny a že nástraha nemůže být hlodavci roznášena. Přípravek nepoužívejte k ochraně rostlin. V případě kontaminace rukou se bezodkladně umyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Nepoužívejte deratizační staničky opakovaně a neodhazujte je do životního prostředí, staničky musí být odstraňovány v souladu s platnými právními předpisy. V případě podezření na požití přípravku kontaktujte Toxikologické informační středisko a ukažte obal nebo etiketu.

Doporučení: Deratizační staničky vyměňujte, pokud je to nutné, jednou týdně. Denně odstraňujte uhynulé hlodavce a likvidujte je podle platných právních předpisů. Přípravek není určen k trvalé aplikaci, deratizační zásah by neměl být delší než 6 týdnů. Na konci zásahu odstraňte deratizační staničky v souladu s platnou legislativou.

Výrobce: fa Kollant, Italy

Povolení Ministerstva zdravotnictví č. j. 15211/2013/SDZ

Číslo povolení CZ-2013-0030

 
 

Přihlášení

Nemůžete vyplnit toto pole
 

Nákupní košík

Položky:
Cena:
0
0 Kč

Dotazník

Nakupujete pro své zvířecí miláčky častěji v online obchodech nebo raději nakupujete v kamenných obchodech? Za případné odpovědi předem děkujeme.
Počet hlasů: 1
 
 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.